Villduen barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • FORELDREMØTE 24.SEPTEMBER

  10/09/2014

   VELKOMNE TIL FORELDREMØTE ONSDAG 24.SEPTEMBER KL 19 - 20.30

  INVITASJON SENDES PÅ MAIL TIL  ALLE !!!

   

  Hilsen Jorunn 

 • Stafettloggen - bedre tverrfaglig innsats

  16/09/2014

  STAFETTLOGGEN er et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Haugesund kommune har sammen med sju andre kommuner utarbeidet en handlingsrekke fra en bekymring til kontinuerlige og systematiske tiltak dokumentert i en web–basert løsning. Samtlige tjenester som retter seg mot barn og unge,organisasjonene og KFU er involvert. Prosjektet skal munne ut i en inspirasjonsmodell for norske kommuner. Stafettloggen bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes.                                                             Med foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen.Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Link til Stafettloggen :

             http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen

 • LEDIGE PLASSER !!!!

  04/09/2014

   VI HAR 1 LEDIGE PLASS(100%) FOR BARN OVER 3 ÅR ( HELST FØDT I 2011)

  FOR SØKNAD SE   http://www.haugesund.kommune.no/ 

  for nærmere info kontakt Jorunn på 94056580

 • PLANLEGGINGSDAGER HØST 14

  03/06/2014

  BARNEHAGEN ER STENGT FØLGENDE DAGER PGA PLANLEGGING: 

  * MANDAG 22.SEPTEMBER

  * FREDAG 14.NOVEMBER

   

  Hilsen Jorunn

 • NYE SATSER FRA 1.JANUAR 2014

  16/12/2013

   BARNEHAGESATSENE GÅR OPP FRA KR 2330 TIL KR 2405 ( FOR 100% PLASS) FRA 1.JANUAR 2014 DA ENDRING AV MAXPRIS BLE VEDTATT I STORTINGET 13.DESEMBER!!

  Hilsen Jorunn  

 • ÅRSPLAN 2013- 14

  05/11/2013

  Årsplan for 2013-14 ble fastsatt i SU 23.oktober. Dere finner den under dokumenter.

  Hilsen Jorunn

 • REFERAT FRA FORELDREMØTENE

  04/10/2013

  HEI!!

  referat fra de avdelingsvise foreldremøtene blir sendt dere på mail!!

  God helg fra Jorunn 

 • NYE VEDTEKTER

  27/02/2013

  Det ble på styremøte 7.februar vedtatt endringer i vedtektene. Dere finner de i dokumentmappa.

  Hilsen Jorunn

   

 • Årsplanen.

  11/10/2012

  Hei alle sammen.

   

   Årsplanen for 2012-2013 er lagt ut og du kan lese den under dokumenter.

  Hilsen Marianne

 • FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER (FUB)

  11/10/2012

  FUB har fått egen hjemmeside med mye info til foresatte :

  www.fubhg.no

   Hilsen Jorunn 

 • INFO

  05/11/2013

  Villduen barnehage er en privat barnehage som ligger på Brakahaug i søre bydel.

  Vi har 5 avdelinger med plass til inntil 80 barn i alder 1- 6 år, vi tilbyr hele og halve plasser.Vi har 3 avdelinger for barn over 3 år og 1 avdeling for barn under 3 år. I tillegg har vi en avdeling med familiebarnehage med idag 2 dagmødre og 6 plasser.

  Åpningstid er fra 07.00 - 16.30, men oppholdstiden er max 9 timer. Familiebarnehagen er åpen  fra 07.45 - 16.00.

   Barnehageåret går fra 15.august - 14.august. For de som vil slutte før sommeren er siste dag i barnehagen 14mai, og frist for oppsigelse av plass er 15.februar.

  Barnehageplass søkes gjennom samordnet opptak i Haugesund kommune. Følgende link brukes  :  https://haugesund.ist-asp.com/haugesundpub Søknadsfrist til hovedopptaket er 15.februar, ellers fortløpende opptak.

 • NY RAMMEPLAN

  07/10/2011

  NY RAMMEPLAN SOM BLE ENDRET I JANUAR 2011 FINNER DERE UNDER DOKUMENTER

  Hilsen Jorunn

   

   

 • FELLES INFO

  08/08/2012

   REFERAT FRA FORELDREMØTE / FELLESINFO LIGGER UNDER DOKUMENTER

  Hilsen Jorunn

   

 • TRADISJONER

  11/10/2012

  Barnehagen har tradisjoner som vi er glade i. De fleste arrangement / fester er lagt til onsdagen. Barna som har 1/2 plass får komme i barnehagen selv om de ikke har dag. De får være her fra kl 09.30 - 11. 30.