Villduen barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • FACEBOOK PROFIL

  20/02/2015

  Villduen har opprettet egen side på Facebook som dere kan følge :-)

  Kommer til å legge ut info, linker til aktuelle saker og litt hverdagsbilder der ( ikke ansikter ) 

  Smil fra Jorunn 

 • INFO PLASSER HØST 2015

  30/01/2015

  Vi har ledige plasser for barn fra 15.august . Kom gjerne innom på besøk  

  Villduen barnehage er en privat barnehage som ligger på Brakahaug i søre bydel.

  Vi har 5 avdelinger med plass til inntil 80 barn i alder 1- 6 år, vi tilbyr hele og halve plasser.Vi har 3 avdelinger for barn over 3 år og 1 avdeling for barn under 3 år. I tillegg har vi en avdeling med familiebarnehage med idag 2 dagmødre og 6 plasser.

  Åpningstid er fra 07.00 - 16.30, men oppholdstiden er max 9 timer. Familiebarnehagen er åpen  fra 07.45 - 16.00.

   Barnehageåret går fra 15.august - 14.august. For de som vil slutte før sommeren er siste dag i barnehagen 14mai, og frist for oppsigelse av plass er 15.februar.

  Oppsigelse og endring av type plass / oppholdstid gjøres også på web- siden til Hgsd kommune ( se link under) 

  Barnehageplass søkes gjennom samordnet opptak i Haugesund kommune. Følgende link brukes  :  https://haugesund.ist-asp.com/haugesundpub Søknadsfrist til hovedopptaket er 15.februar, ellers fortløpende opptak.

 • Stafettloggen - bedre tverrfaglig innsats

  03/02/2015

  STAFETTLOGGEN er et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Haugesund kommune har sammen med sju andre kommuner utarbeidet en handlingsrekke fra en bekymring til kontinuerlige og systematiske tiltak dokumentert i en web–basert løsning. Samtlige tjenester som retter seg mot barn og unge,organisasjonene og KFU er involvert. Prosjektet skal munne ut i en inspirasjonsmodell for norske kommuner. Stafettloggen bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes.                                                                                             Med foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen.Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Link til Stafettloggen :

             http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen

 • PLANLEGGINGSDAGER VÅR 2015

  25/11/2014

  BARNEHAGEN ER STENGT FØLGENDE DAGER PGA PLANLEGGING: 

  * FREDAG 23.JANUAR

  * FREDAG 15.MAI

   

  Hilsen Jorunn

 • NYE SATSER FRA 1.JANUAR 2015

  30/01/2015

   BARNEHAGESATSENE GÅR OPP FRA KR 2405 TIL KR 2480 ( FOR 100% PLASS) FRA 1.JANUAR 2015 DA ENDRING AV MAXPRIS BLE VEDTATT I STORTINGET 13.DESEMBER!!

  Hilsen Jorunn  

 • TAKK TIL ALLE !!

  30/10/2014

  ÅRETS BASAR BLE EN SUKSESS : KOM INN KR 12626

  TAKKER OGSÅ FOR KAKENE SOM LEVERT TIL KAFEEN  

  Hilsen komiteen 

 • REFERAT FRA FORELDREMØTER

  06/10/2014

   REFERAT FRA FORELDREMØTER FINNER DERE UNDER DOKUMENTER ELLER PÅ DEN ENKELTE AVDELING !!

   

  Hilsen Jorunn 

 • NYE VEDTEKTER

  27/02/2013

  Det ble på styremøte 7.februar vedtatt endringer i vedtektene. Dere finner de i dokumentmappa.

  Hilsen Jorunn

   

 • FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER (FUB)

  11/10/2012

  FUB har fått egen hjemmeside med mye info til foresatte :

  www.fubhg.no

   Hilsen Jorunn 

 • NY RAMMEPLAN

  07/10/2011

  NY RAMMEPLAN SOM BLE ENDRET I JANUAR 2011 FINNER DERE UNDER DOKUMENTER

  Hilsen Jorunn