• PRISER

  23/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
      Vi har følgende betalingssatser 1.januar 2017:
   
      100 % plass    kr. 2730,-
       
   
      Det betales for 11 måneder i året, mars er betalings fri.
      Mat-penger er inkludert i satsene.
   
    Søskenmoderasjon : 30% for barn  nr. 2
                                    50 % for barn nr. 3 og 4 og...........