• Hva legger vi vekt på?

  04/04/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

             Omsorg, gode relasjoner og sosial kompetanse.

   Barnehagen er opptatt av å skape gode relasjoner og bli godt kjent med hvert enkeltbarn for å skape trygghet og tillit.

  Vi legger vekt på å bygge sosial kompetanse gjennom samspill med barn og voksne. Sosial kompetanse skapes gjennom gode relasjoner som preges av omsorg, nærhet og gjensidig glede i å være sammen.